Giới thiệu về PLC S7-1200 Siemens

I. GIỚI THIỆU VỀ PLC S7-1200 SIEMENS

– Bộ lập trình PLC S7-1200 Siemens ra đời vào năm 2009 dùng để thay thế dần cho PLC S7-200. So với dòng PLC S7-200 thì PLC S7-1200 có những tính năng mới nổi trội hơn.

– PLC S7-1200 được thiết kế nhỏ gọn, chi phí thấp với những tập lệnh mạnh giúp giải pháp hoàn hảo hơn cho những ứng dụng sử dụng PLC S7-1200

– PLC S7-1200 hỗ trợ chuẩn Ethernet và TCP/IP

Các thành phần của PLC S7-1200 bao gồm:

Bộ điều khiển chính CPUs gồm:

Bộ lập trình S7-1200 (CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C, CPU 1215C, CPU 1217C)

Mô đun và Signal board mở rộng:

+ Board mở rộng cho CPU S7-1200: Signal board Digital (input, outputs, input/output), Signal board Analog (input, outputs)

+ Mô đun mở rộng cho CPU S7-1200: Mô đun Digital (input, outputs, input/output), mô đun Analog (input, outputs, input/output)

– Mô đun truyền thông PROFIBUS DP S7-1200, mô đun Modbus S7-1200, mô đun GPRS kết nối GSM / GPRS cho điện thoại di động …

– Mô đun Switch mở rộng cổng Ethernet cho CPU S7-1200

– Mô đun nguồn PLC S7-1200 PM1207 power supply input 115/230VAC, output 24VDC 2.5A

Ứng dụng:

Ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng như:

Điều khiển hệ thống băng tải, điều khiển đèn chiếu sáng, máy đóng gói, máy in, máy dệt, trạm trộn bê tông, hệ thống nhà thông minh, hệ thống rửa xe tự động, máy sản xuất dược phẩm…

GIỚI THIỆU VỀ PLC S7-1200 SIEMENS
GIỚI THIỆU VỀ PLC S7-1200 SIEMENS

II. CÁC DÒNG CPU VÀ MÔ ĐUN S7-1200 SIEMENS

CÁC DÒNG CPU S7-1200

STANDARD CPUs S7-1200

S7-1200 – CPU 1211C

3 different variants available

CPU 1211 DC/DC/DC

CPU 1211 DC/DC/Relay

CPU 1211 AC/DC/Relay

50 KB work memory / 1 MB Load memory

3 fast counters (100 kHz)

6 DI /4 DQ  integrated

Expandable by

– 1 signal board (SB)

S7-1200 – CPU 1212C

More memory, more integrated IOs and more expansion possibilities in comparison to CPU 1211C

3 different variants available

CPU 1212 DC/DC/DC

CPU 1212 DC/DC/Relay

CPU 1212 AC/DC/Relay

75 KB work memory / 2 MB Load memory

4 fast counters (three with max. 100 kHz; one with max. 30 kHz)

8 DI /6 DQ  and 2 AI integrated

Expandable by:

– 1 signal board (SB)

– 2 signal modules (SM)

– 3 communication modules (CM)

S7-1200 – CPU 1214C

More memory, more integrated IOs and more expansion possibilities in comparison to CPU 1212C

3 different variants available

CPU 1214 DC/DC/DC

CPU 1214 DC/DC/Relay

CPU 1214 AC/DC/Relay

100 KB work memory / 4 MB Load memory

6 fast counters (three with max. 100 kHz; 3 with max. 30 kHz)

With 14 DI /10 DQ and 2 AI integrated

Expandable by:

– 1 signal board (SB)

– 8 signal modules (SM)

– 3 communication modules (CM)

S7-1200 – CPU 1215C

More memory, additional Ethernet port and analog outputs in comparison to CPU 1214C

3 different variants available

CPU 1215 DC/DC/DC

CPU 1215 DC/DC/Relay

CPU 1215 AC/DC/Relay

125 KB work memory / 4 MB Load memory

6 fast counters (three with max. 100 kHz; 3 with max. 30 kHz)

2 Industrial Ethernet ports with integrated switch

With 14 DI /10 DQ and 2 AI/2 AQ integrated

Expandable by:

– 1 signal board (SB)

– 8 signal modules (SM)

– 3 communication modules (CM

S7-1200 – CPU 1217C

More memory , faster counters than  CPU 1215C

available as CPU 1217 DC/DC/DC

150 KB work memory / 4 MB Load memory

6 fast counters with max. 1MHz

2 Industrial Ethernet ports with integrated switch

With 14 DI /10 DQ and 2 AI/2 AQ integrated

Expandable by:

– 1 signal board (SB)

– 8 signal modules (SM)

– 3 communication modules (CM)

FAILSAFE CPUS S7-1200

S7-1200 – CPU 1212FC

2 different variants available

CPU 1212FC DC/DC/DC

CPU 1212FC DC/DC/Relais

100 KB work memory / 2 MB Load memory

4 fast counters with max. 100 kHz

 With 8 DI /6 DQ and 2 AI integrated

Expandable by:

    – 1 signal board (SB)

    – 2 standard or failsafe signal modules (SM)

    – 3 communication modules (CM)

S7-1200 – CPU 1214FC

More memory and more expansion possibilities in comparison to CPU 1212FC

2 different variants available

CPU 1214FC DC/DC/DC

CPU 1214FC DC/DC/Relais

125 KB work memory / 4 MB Load memory

6 fast counters with max. 100 kHz

With 14 DI /10 DQ and 2 AI integrated

Expandable by:

– 1 signal board (SB)

– 8 standard or failsafe signal modules (SM)

– 3 communication modules (CM)

S7-1200 – CPU 1215FC

More memory, an additional Ethernet port and analog outputs in comparison to CPU 1214FC

2 different variants available

CPU 1215FC DC/DC/DC

CPU 1215FC DC/DC/Relais

150 KB work memory / 4 MB Load memory

6 fast counters with max. 100 kHz

2 Industrial Ethernet ports with integrated switch

With 14 DI /10 DQ and 2 AI/2AQ integrated

Expandable by:

– 1 signal board (SB)

– 8 standard or failsafe signal modules (SM)

– 3 communication modules (CM)

SIGNAL MODULES S7-1200

Signal Boards

Module Article No.
SB 1221 – Digital Inputs
SB 1221 DI 4 x 5V DC 200 KHz 6ES7221-3AD30-0XB0
SB 1221 DI 4 x 24V DC 200 KHz 6ES7221-3BD30-0XB0
SB 1222 – Digital Outputs
SB 1222 DQ 4 x 5V DC 200 KHz 6ES7222-1AD30-0XB0
SB 1222 DQ 4 x 24V DC 200 KHz 6ES7222-1BD30-0XB0
SB 1223 Digital I/O
SB 1223 DI 2 x 5V DC / DQ 2 x 5 V DC 200 KHz 6ES7223-3AD30-0XB0
SB 1223 DI 2 x 24V DC / DQ 2 x 24 V DC  200 KHz 6ES7223-3BD30-0XB0
SB 1223 DI 2 x 24V DC / DQ 2 x 24 V DC 6ES7223-0BD30-0XB0
SB 1231 – Analog inputs
SB 1231 AI  1 x 13 bit analog input (voltage/current) 6ES7231-4HA30-0XB0
SB 1231 T 1 x 15 Bit analog input (thermocouple) 6ES7231-5QA30-0XB0
SB 1231 RTD 1 x 15 Bit analog input (resistance) 6ES7231- 5PA30-0XB0
SB 1232 – Analog outputs
SB 1232 AQ 1 x 13 bit analog output (voltage/current) 6ES7232-4HA30-0XB0

Digital IOs

Module Article No.
SM 1221 – Digital input modules
SM 1221 DI 8 x 24 V-DC input 6ES7221-1BF32-0XB0
SM 1221 DI 16 x 24 V-DC input 6ES7221-1BH32-0XB0
SM 1222 – Digital output modules
SM 1222 DQ 8 x 24 V-DC output 6ES7222-1BF32-0XB0
SM 1222 DQ 16 x 24 V-DC output 6ES7222-1BH32-0XB0
SM 1222 DQ RLY 8 x relay output 6ES7222-1HF32-0XB0
SM 1222 DQ RLY 16 x relay output 6ES7222-1HH32-0XB0
SM 1222 DQ RLY 8 x relay output changeover 6ES7222-1XF32-0XB0
SM 1223 – Digital hybrid modules
SM 1223 DI/DQ 8 x 24 V-DC input / 8 x 24 V-DC-output 6ES7223-1BH32-0XB0
SM 1223 DI/DQ 16 x 24 V DC input /16 x 24 V DC output 6ES7223-1BL32-0XB0
SM 1223 DI/DQ 8 x 24 V-DC input / 8 x relay output 6ES7223-1PH32-0XB0
SM 1223 DI/DQ 16 x 24 V-DC input / 16 x relay output 6ES7223-1PL32-0XB0
SM 1223 DI/DQ 8 x 120/230 V-AC input / 8 x relay output 6ES7223-1QH32-0XB0

Analog IO modules

Module Article No.
SM 1231 – Analog input modules
SM 1231 AI 4 x 13 bit analog input (voltage/current) 6ES7231-4HD32-0XB0
SM 1231 AI 8 x 13 bit analog input (voltage/current) 6ES7231-4HF32-0XB0
SM 1231 AI 4 x 16 bit analog input (voltage/current) 6ES7231-5ND32-0XB0
SM 1231 AI RTD 4 x 16 bit analog input (resistance) 6ES7231-5PD32-0XB0
SM 1231 AI RTD 8 x 16 bit analog input (resistance) 6ES7231-5PF32-0XB0
SM 1231 AI TC 4 x 16 bit analog input (thermocouple) 6ES7231-5QD32-0XB0
SM 1231 AI TC 8 x 16 bit analog input (thermocouple) 6ES7231-5QF32-0XB0
SM 1232 – Analog output modules
SM 1232 DC 2 x 14 bit analog output (voltage/current) 6ES7232-4HB32-0XB0
SM 1232 DC 4 x 14 bit analog output (voltage/current) 6ES7232-4HD32-0XB0
SM 1234 – Analog hybrid modules
SM 1234 DC/DC 4 x 13 bit analog input / 2 x 14 bit analog output (voltage/current) 6ES7234-4HE32-0XB0
SM 1238 – Energy Meter 480VAC
SM1238 Energy Meter Module for recording in 1- and 3-phase networks (TN, TT) up to 480 V AC; ampere current: 1 A, 5 A 6ES7238-5XA32-0XB0

Failsafe digitale module SM1226

Module Article No.
SM 1226 F-DI 16 x 24 VDC 6ES7226-6BA32-0XB0
SM 1226 F-DQ 4 x 24 VDC, 4 x 2A 6ES7226-6DA32-0XB0
SM 1226 F-DQ 2 x Relay, 2 x 5A, 30VDC/250V AC 6ES7226-6RA32-0XB0

COMMUNICATION MODULES AND BOARDS S7-1200

Simple Communication Modules and boards

Module Article No.
CM 1241 RS232 6ES7241-1AH32-0XB0
CM 1241 RS422/485 6ES7241-1CH32-0XB0
CB 1241 RS485 6ES7241-1CH30-1XB0
RF120C RS422 6GT2002-0LA00

PROFIBUS Modules

Module Article No.
CM 1242-5 DP slave 6GK7242-5DX30-0XE0
CM 1243-5 DP master 6GK7243-5DX30-0XE0

TeleControl Basic

Module Article No.
CP 1242-7 GPRS 6GK7242-7KX31-0XE0
CP 1243-7 LTE (European frequency range) 6GK7243-7KX30-0XE0
CP 1243-7 LTE (American frequency range) 6GK7243-7SX30-0XE0
CP 1243-1 6GK7243-1BX30-0XE0