Giới thiệu về PLC S7-1500 Siemens

I. GIỚI THIỆU VỀ PLC S7-1500 SIEMENS

Tổng quan

Mô hình nhỏ gọn, có khả năng mở rộng lên tới 32 mô đun, tất cả được bảo vệ theo chuẩn IP20.

Giải pháp hệ thống cho nhiều ứng dụng tự động hóa.

Hiệu suất cao nhất trong toàn bộ hệ thống PLC siemens.

Cấu hình duy nhất trong TIA PORTAL với STEP 7 Professional V12 trở lên.

Hiệu suất

Thực hiện lệnh nhanh hơn

Mở rộng ngôn ngữ

Các kiểu dữ liệu mới

Cổng Bus truyền dữ liệu nhanh hơn

Tạo mã tối ưu

Truyền thông mạnh mẽ

PROFINET IO (công tắc 2 cổng) giao tiếp tiêu chuẩn:

Từ CPU 1515-2 PN, một hoặc nhiều giao tiếp PROFINET được tích hợp bổ sung, ví dụ: để tách mạng, kết nối thêm các thiết bị PROFINET hoặc để truyền thông tốc độ cao như một I-Device

OPC UA Data Access Server làm tùy chọn runtime để kết nối dễ dàng với SIMATIC S7-1500 trong các thiết bị / hệ thống của bên thứ ba.

Có thể mở rộng với các mô đun truyền thông cho các hệ thống bus và kết nối điểm – điểm.

Công nghệ tích hợp

Điều khiển chuyển động được tích hợp mà không cần thêm các module bổ sung:

Các khối chuẩn hóa (PLCopen) cho kết nối tín hiệu tương tự và PROFIdrive

Chức năng điều khiển chuyển động hỗ trợ điều khiển tốc độ, trục định vị, hoạt động đồng bộ tương đối (đồng bộ hóa mà không có đặc tả vị trí đồng bộ), cũng như các bộ mã hoá bên ngoài, cam và đầu dò.

Các chức năng điều khiển chuyển động mở rộng như hoạt động đồng bộ tuyệt đối (đồng bộ với đặc điểm kỹ thuật của vị trí đồng bộ) và camera cũng được tích hợp trong CPU công nghệ.

Chức năng dò tìm toàn diện cho tất cả các tags CPU để chẩn đoán theo thời gian thực và phát hiện lỗi lẻ tẻ nhằm vận hành có hiệu quả và tối ưu hóa nhanh chóng của thiết bị lái và điều khiển.

Các chức năng kiểm soát tối đa.

Ứng dụng

PLC S7-1500 là hệ thống điều khiển mô đun cho nhiều ứng dụng tự động hóa như:

Máy móc đặc biệt, máy dệt, máy đóng gói, hện thống sản xuất ô tô, hệ thống xử lý nước thải, dây chuyền sản xuất thự phẩm,…

GIỚI THIỆU VỀ PLC S7-1500 SIEMENS
GIỚI THIỆU VỀ PLC S7-1500 SIEMENS

II. CÁC DÒNG CPU S7-1500 SIEMENS

Standard and fail-safe CPUs

Comparison of standard CPUs

Standard CPUs CPU 1511-1 PN CPU 1513-1 PN CPU 1515-2 PN CPU 1516-3 PN/DP CPU 1517-3 PN/DP CPU 1518-4 PN/DP
Use Case Small to medium applications Medium size applications Medium to high end applications Advanced applications and additional communication tasks Demanding applications and additional communication tasks High-performance applications and shortest possible response times
PN IO IRT (2 Port) 2 Port 2 Port 2 Port 2 Port 2 Port 2 Port
PN IO RT 1 Port 1 Port 1 Port 1 Port
PN (Gbit) 1 Port
Profibus DP 1 Interface 1 Interface 1 Interface
Program/Data memory 150 KB / 1 MB 300 KB / 1,5 MB 500 KB / 3 MB 1 MB / 5 MB 2 MB / 8 MB 4 MB / 20 MB
Bit-Performance 60 ns 40 ns 30 ns 10 ns 2 ns 1 ns
Max. number of connections 96 128 192 256 320 384
Number of motion control resources 800 2400 2400 10240 10240
Width 35 mm 35 mm 70 mm 70 mm 175 mm 175 mm

Comparison of fail-safe CPUs

Fail-safe CPUs CPU 1511F-1 PN CPU 1513F-1 PN CPU 1515F-2 PN CPU 1516F-3 PN/DP CPU 1517F-3 PN/DP CPU 1518F-4 PN/DP
Use Case Small to medium applications Medium size applications Medium to high end applications Advanced applications and additional communication tasks Demanding applications and additional communication tasks High-performance applications and shortest possible response times
PN IO IRT (2 Port) 2 Port 2 Port 2 Port 2 Port 2 Port 2 Port
PN IO RT 1 Port 1 Port 1 Port 1 Port
PN (Gbit) 1 Port
Profibus DP 1 Interface 1 Interface 1 Interface
Program/Data memory 225 KB / 1 MB 450 KB / 1,5 MB 750 KB / 3 MB 1,5 MB / 5 MB 3 MB / 8 MB 6 MB / 20 MB
Bit-Performance 60 ns 40 ns 30 ns 10 ns 2 ns 1 ns
Max. number of connections 96 128 192 256 320 384
Number of motion control resources 800 800 2400 2400 10240 10240
Width 35 mm 35 mm 70 mm 70 mm 175 mm 175 mm

Compact CPU

CPU Type CPU 1511C-1 PN CPU 1512C-1 PN
Use Case Small to medium applications Medium size applications
PN IO IRT (2 Port) 2 Port 2 Port
Program/Data memory 175 KB / 1 MB 175 KB / 1 MB
Bit-Performance 60 ns 48 ns
Max. number of connections 96 128
Number of motion control resources 800 800
Width 85 mm 110 mm

Technology CPUs

Comparison of Technology CPUs

Technology CPUs CPU 1511T-1 PN CPU 1515T-2 PN CPU 1516T-3 PN/DP CPU 1517T-3 PN/DP
Use Case Small to medium applications Medium to high end applications Advanced applications and additional communication tasks Demanding applications and additional communication tasks, appropriat for safe monitoring for the movement of kinematics
PN IO IRT (2 Port) 2 Port 2 Port 2 Port 2 Port
PN IO RT 1 Port 1 Port 1 Port
Profibus DP 1 Interface 1 Interface
Program/Data memory 225 KB / 1 MB 750 KB / 3 MB 1,5 MB / 5 MB 3 MB / 8 MB
Bit-Performance 60 ns 30 ns 10 ns 2 ns
Max. number of connections 256 320 256 320
Number of motion control resources 800 2400 6400 10240
Number of extended motion control resources 120 192 265
Width 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm

Comparison of fail-safe Technology CPUs

Fail-safe T-CPUs CPU 1511TF-1 PN CPU 1515TF-2 PN CPU 1516TF-3 PN CPU 1517TF-3 PN/DP
Use Case Small to medium applications Medium to high end applications Advanced applications and additional communication tasks Demanding applications and additional communication tasks, appropriat for safe monitoring for the movement of kinematics
PN IO IRT (2 Port) 2 Port 2 Port 2 Port 2 Port
PN IO RT 1 Port 1 Port 1 Port
Profibus DP 1 Interface 1 Interface
Program/Data memory 225 KB / 1 MB 750 KB / 3 MB 1,5 MB / 5 MB 3 MB / 8 MB
Bit-Performance 60 ns 30 ns 10 ns 2 ns
Max. number of connections 96 192 256 320
Number of motion control resources 800 2400 6400 10240
Number of extended motion control resources 40 120 192 265
Width 35 mm 70 mm 175 mm 175 mm

Multifunctional platform CPU (MFP-CPU)

MFP CPUs CPU 1518-4 PN/DP MFP CPU 1518F-4 PN/DP MFP
Use Case High-performance application with flexible high-level language integration
PN IO IRT (2 Port) 2 Port 2 Port
PN IO RT 1 Port 1 Port
PN (Gbit) 1 Port 1 Port
Profibus DP 1 Interface 1 Interface
Program/Data memory 4 MB / 20 MB 6 MB / 20 MB
Bit-Performance 1 ns 1 ns
Max. number of connections 384 384
Number of motion control resources 10240 10240
Width 175 mm 175 mm

Redundant and high-availability CPUs

Redundant / high-availability CPUs CPU 1513R-1 PN CPU 1515R-2 PN CPU 1517H-3 PN
Use Case Medium size applications Medium to high end applications Demanding applications and additional communication tasksKommunikationsaufgaben
PN IO RT 2 Port 2 Port 2 Port
PN (Gbit) 1 Port 1 Port
Program/Data memory 300 KB / 1,5 MB 500 KB / 3 MB 2 MB / 8 MB
Bit-Performance 80 ns 60 ns 40 ns
Max. number of connections 88 108 160
Width 35 mm 70 mm 210 mm